Байгууллагын хөтөлбөр

Албан байгууллагын ажилчдад зориулсан уг хөтөлбөр нь ажилтанд урлагаар дамжуулан оюуны ядаргаагаа тайлан ажлын байрны стрессээ бууруулах, өөрийн давуу болон сул талаа таньж мэдэх,  бүтээлч үйлээр бусдыг ойлгох чадвараа нэмэгдүүлсэнээр багийн сайн тоглогч байхад суралцаж багийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Хүрэл багц
35,000 1 хүн
Урлагаар анагаахуй лекц
Сургалтын материал
Хүний тоо 15+ байх
(Бүгд багцын үнэд багтсан)
-
-
Мөнгөн багц
40,000 1 хүн
Урлагаар анагаахуй лекц
Сургалтын танхим
Сургалтын материал
Хүний тоо 25+ байх
(Бүгд багцын үнэд багтсан)
-
Алтан багц
50,000 1 хүн
Урлагаар анагаахуй лекц
Сургалтын танхим
Сургалтын материал
Вино
Хүний тоо 35+ байх
(Бүгд багцын үнэд багтсан)